کیت چرخ زاپاس مازراتی برای کواتروپورته، کوپه، اسپایدر و گران اسپرت


علاوه بر کیت استاندارد (باد زدن و تعمیر)،کیت چرخ زاپاس مازراتی شامل ابزار های مورد نیاز برای تعویض لاستیک در موقع پنچری نیز می باشد. کیت چرخ زاپاس که در یک کیف با آرم مازراتی ارائه می شود، جهت استقرار در صندوق کواتروپورته،کوپه، اسپایدر، گران اسپرت و گران اسپرت اسپایدر طراحی شده است و صدمه ای به فرش خودرو وارد نمی سازد.