کیت تبدیل USB AUX-IN


کیت تبدیل USB AUX-INمازراتی که در مدل های گرنتوریزموی بدون پریز استاندارد aux-inوجود دارد به مشتری این امکان را می دهد که موسیقی موجود در سیستم پخش MP3 را از طریق سیستم صوتی خودرو گوش دهد. سیستم پخش MP3را نمی توان با استفاده از کنترل از راه دور فرمان یا سیستم اطلاعات و سرگرمی کنترل کرد. سیستم پخش MP3 در موقع پخش از طریق سیستم برق خودرو شارژ می شود.