لوازم جانبی مازراتی


لوازم و تجهیزات اصلی برای مازراتی شما

مازراتی طیف وسیعی از وسایل و لوازم جانبی را بمنظور کمک به شما در راستای انطباق خودرو با سلیقه های شخصی خود یا مراقبت از اتومبیل تان، بهره مندی هر چه بیشتر از لذایذ سفر بمنظور کمک در مواردی که حوادث کنار جاده ای بروز می کنند، عرضه می دارد.

وسایل و لوازم جانبی مازراتی برای هر کدام از مدل ها بصورتی اختصاصی طراحی شده و در آنها تناسب و کاربرد دقیقاً مد نظر قرار می گیرد. لوازم جانبی در قالب طبقه بندی زیر ارائه می شوند:

جنبه زیبائی ظاهری

جلو پنجره و کالیپر ترمز بمنظور انطباق خودرو با سلیقه های شخصی و ارتقا مازراتی شما.

mail اطلاعات بیشتر

تزئینات داخلی

تزئینات و حاشیه دوزیهای کربن و آلومینیوم و فرش کف خودرو بگونه ای که با فضای داخلی خودرو متناسب باشد.

mail اطلاعات بیشتر

گزینه های اسپرت

چرخها، و کیت های متشکل از کناره ها و پدال ها

mail اطلاعات بیشتر

امکانات سفری

کیت های مراقب و نگهداری خودرو، لوازم جانبی و لوازم زمستانی

mail اطلاعات بیشتر