سیستم هدایت ماهواره ای تام تام (Tom Tom) مازراتی به تعداد محدود


سیستم هدایت ماهواره ای تام تام که مخصوص مازراتی طراحی شده است، پدیده جالب توجهی می باشد.

تام تام مازراتی که ضمن همکاری با Tom Tom تولید شده است یک سیستم سیار هدایت می باشد که ویژگی های استاندارد این نوع سیستم ها را همراه با قابلیت های دیگری نظیر کنترل های بلوتوث، سیستم بررسی آخرین وضعیت ترافیک و کیت هندز فری (hands free) درهم آمیخته است.

صفحه نمایش 10/9 سانتی متری و گرافیک جدید آن باعث رویت مناسب نقشه های مفصل اروپای غربی و شرقی، امریکای شمالی و کانادا می باشد (استرالیا نیز درصورت درخواست به آنها افزوده می شود) که قبلاٌ در هارد دیسک 4 گیکابایتی آن وارد شده اند.

سیستم هدایت، باریک و دارای اجزای آلومینیومی می باشد. قالب چرمی آن با آرم مازراتی نیز به ارزش آن می افزاید.

از جمله سایر ویژگیهای جالب دیگری که وجود دارد، عبارتند از :


ظاهر شدن آرم 3 شاخه مازراتی بر روی صفحه آغازین

ضبط کل شبکه مازراتی در سیستم

انتخاب نقاط عطف در میان مدلهای مازراتی

جلد چرمی مخصوص مازراتی