مازراتی و کیفیت


مازراتی نهایت تلاش خود را بعمل می آورد تا از طریق مهندسی، انجام آزمونهای مختلف و مهارتها و تخصص های موجود در آن که شهرت جهانی دارند، به کیفیت مطلوب دست یابد.

مازراتي بدلیل کیفیت بالا و مهارتی که در تولید خودروهای آن بکار می رود، در سطح جهان شهرت دارد. این درخشندگی عملکرد در اثر کنترل مداوم و بهینه سازی مستمر فرآیند تولید، مهندسی، آزمایش و ارزیابی و آموزش صنعتگران زن و مردی که خودروهای مازراتی را مونتاژ می کنند، ایجاد شده است.

هدف مازراتی، این است که محصولاتی را که در حال حاضر نیز از کیفیت درخشانی برخوردار هستند، بطور مداوم ارتقاء کیفی دهد. این امر با استفاده از کنترل فرآیند تولید و پایش مداوم مواد و مصالح تا ق4طعات با فناوري بالا صورت می گیرد.

یکایک خودروها قبل از مونتاژ و طی مراحل مونتاژ تحت یک سری اقدامات کنترلی قرار می گیرند که هدف از آنها تضمین کیفیت می باشد. موتور قبل از سوار شدن بر روی خودرو بطور دقیق معاینه شده و بمدت بیست دقیقه با دور موتور 2000 دور در دقیقه، بیست دقیقه با دور موتور 4500 دور در دقیقه و سپس بمدت سی دقیقه با دور موتور 6000 دور در دقیقه روی میز تست قرار می گیرد. این فرآیند های کنترل بمنظور حصول اطمینان از انطباق موتور با استانداردهای عملکردی و معیارهای مربوط به آلايندگي صورت می گیرند.

هر کدام از خودروهای تکمیل شده مازراتی قبل از خروج از کارخانه باید تحت آزمایشاتی قرارگیرد تا اطمینان حاصل شود که با مشخصات مربوطه انطباق دارد، اما آزمایشاتی که در طی فاز تولید انجام می گیرند، تنها آخرین رشته از آزمایشات گسترده و متعددی را تشکیل می دهند که در اینجا انجام می گیرد. هر مدل جدید باید برنامه ای متشکل از آزمایشات لازم و كنترل كيفي را که طی صدها كيلومتر رانندگی در جاده ها انجام می گیرند، طی کند. این آزمونها تحت دشوارترین شرایط بر روی جاده های مختلف در سراسر جهان و همچنین در تعدادی از مسیرهای شناخته شده در اروپا صورت می گیرند. هر آزمون هدف و دقیقی را دنبال می کند که از جمله آنها می توان به توسعه محصول، دوام و قابلیت اطمینان اجزا و قطعات، و بهینه سازی ایمنی خودرو و رانندگی با آن در شرایط گوناگون اشاره کرد.

ترمزها، سیستم های کنترل آب و هوا نیز در دماهای مختلف و در جاده های شنی و خاکی اسپانیا و آفریقای جنوبی مورد آزمایش قرار می گیرند. یونان با گرما و جاده های پر پیچ و خم خود جایگاه بسیار مناسبی برای بررسی فرسایش موتور می باشد و برای گروههای یخ بسته اسکاندنیاوی زمینه مطلبوب برای بررسی امکانات ایمنی الکترونیکی در سطوح کم اصطکاک است.

مازراتی علاوه بر قراردادن خودروهای خود در شرایط آزمونی دشوار از مسابقات نیز به عنوان روشی برای سنجش رشد و پیشرفت خودروهای خود استفاده می کند. از زمانی که نخستین مازراتی در سال 1926 تولید شد وTipo 26 درTarga Florio بصورتی موفقیت آمیز رونمائی شد، این شرکت در بسیاری از مسابقات استقامت شرکت کرده و سطح درخشانی از اعتماد و اطمینان را به ثبت رسانیده است. توفیقی که مازراتی باMC12 بدست آورد و از جمله بردهای چند گانه آن با MC12شامل چندین مورد برد در رقابت 24 ساعته SPA شاهدی بر این موضوع می باشد که سنت برد تا به امروز استمرار یافته است

اطلاعات بیشتر