زنجیر چرخ مازراتی


زنجیر چرخ مازراتی ضد خراش و دارای ویژگی خود انبساطی است.

   زنجیر چرخ مازراتی به آسانی و حتی بدون جابه جایی ماشین سوار می شود. این زنجیر چرخ حالت خود انبساطی دارد و دارای خاصیت ضد خراش بوده و رینگ های آلیاژی را محافظت می کند.

   زنجیرها ها که مخصوصاً برای چرخ مازراتی طراحی شده اند به دلیل وجود مقدار زیادی خطوط متقاطع و برجسته در سطوح پوشیده از یخ و برف اصطکاک ایجاد می کنند.    این کیت در یک کیف مخصوص با آرم مازراتی تحویل می شود.