تور چمدان مازراتی


تور چمدان مازراتی اقلام مختلف را در صندوق خودرو در شرایط ایمن نگه می دارد.

تور چمدان مازراتی راه حل موثری برای جلوگیری از جابجایی وسایل در داخل صندوق خودرو می باشد و در نتیجه از صدمات بالقوه پیشگیری می کند.

این تور از پروپلین ساخته شده و لبه های آن از نوار کشدار است. آن را می توان به آسانی در داخل صندوق نصب کرد و وجود قلاب هایی که به حلقه های موجود در صندوق وصل می شوند به این امر کمک می کند. قابلیت ارتجاعی می گیرد و در گوشه ها جای گرفته که می تواند قوه کشش چهار طرف محیط لاستیک را به مقدار بهینه سوق دهد.