سیستم نجات LJ مازراتی


سیستم نجات LJ مازراتی یک فرستنده رادیویی کوچک بدون صدا در خودرو می باشد که به پلیس محلی وصل است.

با تکنولوژی مخابره فرکانس رادیویی پلیس می تواند سیگنال صامت و با فرکانس بالا از دستگاه نصب شده در خودرو را ردیابی کند حتی اگر آن خودرو در گاراژ، در زیر زمین یک ساختمان، در یک انبار، در یک کانتینر کشتیرانی پارک شده باشد و یا در یک تریلر مخفی شده باشد.

منطقه تحت پوشش
فرانسه،ایتالیا،اسپانیا،بریتانیا