لاستیک هوای سرد


لاستیک هوای سرد طراحی شده جهت استفاده در ماههای زمستان

لاستیک های زمستانی که توسط مازراتی انتخاب شده اند، در ماههای سرد سال به کشش خودرو کمک می کنند. ترکیب مواد اولیه و خطوط این لاستیک از الگوی خاصی پیروی می کنند که ویژه استفاده در دمای پائین و جاده های برف گیر یا خیس می باشد. لایه های پهن و عمیق طولی همراه با شیارهای متنوع آنها باعث افزایش میزان دفع آب جهت جلوگیری از خطر عدم تعادل می گردد.