مازراتی و اهمیت به محیط زیست


مازراتی همواره این نکته را مد نظر داشته است که مصرف خودروهای خود را به میزان مواد منتشره آنها را کاهش دهد

صنعتگران مازراتی اعم از زن و مرد با استفاده از بهترین و برگزیده ترین مواد اولیه طبیعی در خودروهای مازراتی خلاقیت خود را به نمایش می گذارند و در همین رابطه اهمیت منابع تامین این مواد اولیه را نیز درک می کند. بدین ترتیب ، محیط زیست مقوله ای است که برای مازراتی از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد

مازراتی بخشی از سازمان فیات FIAT می باشد که سرپرستی و رهبری فعالیت های زیست محیطی شرکت ها و اصناف را بر عهده دارد. علاوه بر این ، مازراتی در تشکیلات سازمانی و در واحد های طراحی و مهندسی خود نیز اقداماتی را در راستای تقویت این حالتها بعمل آورده است و بخشی از این فعالیت ها ، اقدام در راستای تدوین یک برنامه پنج ساله بوده است که هدف آن کاهش مصرف خودروهای خود را تقلیل انتشار Co2 است

برنامه حفظ محیط زیست در بر گیرنده استفاده از موادی می باشد که در حد بالائی از عناصر قابل بازیافت و اجزای طبیعی آنها وجود دارد و این مواد بویژه شامل الیاف طبیعی ، چوب و چرم می باشد

پروژه دیگر مازراتی با طراحی جهت بازیافت می باشد.پروژه دیگر مازراتی با "طراحی جهت بازیافت " می باشد . در این رابطه سهولت باز شدن قطعات خودرو و شناسائی را مد نظر قرار گرفته است تا بتوان این مواد را جهت استفاده مجدد نهائی یا بازیافت، از همدیگر تفکیک داد

مدلهای اخیر توانسته اند کاهش قابل توجی را در زمینه مصرف سوخت ایجاد نمایند و کواتروپورت در بزرگراهها این مصرف را 9% کاهش داده است