مازراتی و ایمنی


خودروهای مازراتی بر طبق اکید ترین استانداردهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا طراحی می شوند

ایمنی یکی از اصول اساسی می باشد که پروژه مازراتی بر اساس آن بنا نهاده می شود، هر خودروی مازراتی مجهیز به فن آوری ایمنی فعال و پیچیده ای می باشد و از ویژگی های ایمنی انفعالی پیشرفته ای برخوردار است

مازراتی شاسی هائی را طراحی می کند که سخت و محکم می باشند و نه تنها پایه ستبری را برای اطمینان در جابجائی خودرو تشکیل می دهد بلکه در مناطق و جاده های پر افت خیز که انرژی بر می باشند نیز حاصل اطمینان و اعتماد بشمار می رود. تعادل و توزیع وزن استثنائی شاسی نه تنها عملکرد خودرو را توصیف می کند بلکه با کاهش فواصل توقف و فراهم آوردن امکان مانور برای راننده جهت گریز از تصادف ، ایمنی را بصورتی چشمگیر افزایش می بخشد

کلیه خودروهای مازراتی بعنوان یک استاندارد کلی از چندین قابلیت ایمنی برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به میل فرمان با قابلیت جمع شدن ، کمر بندهای ایمنی جلو و عقب با تنظیم سفتی و سیستم کنترل میزان بار وارده ، دو کیسه هوای جلو ، 2 کیسه هوای پرده ای جانبی و دو کیسه هوای درب های جلو بمنظور ایجاد حفاظت در برابر ضربات جانبی اشاره کرد

مازراتی همچنین از سیستم های پیشرفته الکترونیکی برای ایجاد شبکه ایمنی برای راننده با بکارگیری مجموعه عواملی نظیر ABS,EBD,MSP برخوردار می باشد. ABS به معنای سیستم ترمز ضد قفل است و این فرآوری امکان دستیابی به بالاترین میزان نیوری ترمز گیری را با جلو گیری از قفل شدن چرخها فراهم می سازد. چرخ در حال غلطیدن در مقایسه با چرخهائی که قفل شده در حال لغزش باشند، اصطکاک بیشتر دارند و در عین حال چرخهای در حال غلطیدن به ورودیهای فرما پاسخ داده و در واقع به راننده این امکان را می دهند که تحت شرایط ترمز گیری توام با خطر ، به کمک فرمان خودرو را هدایت نموده و از کنار مانع عبور کند. بر اساس سیستم ترمزی عمل می کند که Brembo یکی از پیشتازان فن آوری ترمز خودروهای مسابقه ، طراحی نموده است EBD توزیع الکترونیکی نیروی ترمز می باشد، یعنی سیستمی که برای توزیع متناسب نیروی ترمز بصورت الکترونیکی از جلو تا عقب و با بالاترین میزان اصطکاک در قسمت انتهای خودرو، عمل می کند. با توجه به گرایش وزن به قسمت عقب در شاسی مازراتی ، در مقایسه با بیشتر خودروهای دیگر، نیروی ترمز بیشتری بر قسمت عقب وارد می شود و بدین ترتیب خط ترمز کوتاهتر میگردد MSP طرح ثبات ( پایداری ) مازراتی می باشد که تلفیقی از نیروی کشش و کنترل ثبات خودرو است. سیستم کنترل کشش برای کاهش میزان تاب خوردن چرخ طراحی شده است. و سیستم کنترل پایداری ( ثبات ) برای کنترل میزان عملکرد مفرط ( بیش از اندازه معمول) و عملکرد ضعیف (کمتر از حد معمول) فرمان طراحی شده است. در مازراتی تمام این سیستم ها با یکدیگر مرتبط و منسجم می باشند و بوسیله یک ( شبکه کنترل شده محلی ) ارتباط بر قرار کرده و مجموع عملکرد آنها امکان تسلط راننده را نسبت به خودرو و جاده فراهم می سازد.

از جمله قابلیت های ایمنی مازراتی می توان به چراغهای اصلی گزنون که به رویت در هنگام شب کمک می کنند و سیستم کنترل فشار لاستیک اشاره کرد که در صورت پائین بودن فشار لاستیک ، به راننده هشدار می دهد. پائین بودن فشار لاستیک نه تنها اصطکاک را کاهش می دهد ، بلکه میزان مسافتی را نیز که به ازای مقدار معینی از گاز طی می شود، کاهش می دهد

تصادفی نسیت که عناصر و اجزائی که مازراتی برای خودروهای خود طراحی می کن، یعنی تعادل شاسی و سیستم ترمز استثنائی و غیره، ایمنی خودرو را نیز بهبود می بخشد. چندین دهه تجربه برد در مسابقات این نکته را به ما آموخته است که عملکرد و ایمنی خودرو در کنار یکدیگر قرار دارند