کیت پوشش محافظ


لایه پوششی شفاف بدنه را از صدمات محافظت می کند.

پوشش محافظ ضد پریدگی رنگ، تنها پوشش محافظ مورد تأیید مازراتی، نوعی پوشش شفاف می باشد که تغییری در رنگ اصلی اتومبیل ایجاد نمی کند. استفاده از این پوشش راهکار کاملی برای جلوگیری از صدماتی می باشد که گاهی در اثر برخورد شن، حشرات یا برخوردهای حین پارک بر بدنه وارد می شوند و بدین ترتیب ضرورت رنگ و پولیش مجدد را به حداقل می رساند.
این لایه پوششی مقاوم در برابر پرتوهای ماورای بنفش که در اثر مرور زمان حالت زردی پیدا نمی کند، باعث می شود که کلیه قسمت ها و قطعات با گذشت زمان در شرایط یکسانی باقی باشند.
جهت تأمین خدمات حرفه ای و جامع، این کیت دربرگیرنده موارد زیر نیز می باشد:
•   بکارگیری توسط پرسنل ماهر
•   الصاق برچسب ضد جعل بر روی سپر جلو در زیر پوشش
• ضمانت دوساله برای کلیه محصولات و قرآیندها

نصب کیت لایه ضد ضربه مازراتی قسمت های زیر را حفاظت می کند:
-   سپر جلو
-   داخل چرخ جلو
-   داخل چرخ عقب
-   آینه های دید عقب
- قسمت پشت طره کوتاه (در مدلهای Spyder و Coupe)

کیت برای کشورهای زیر عرضه می شود:
اطریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتقال، اسلوونی، اسپانیا، سویس.