جلو پنجره مازارتی


قسمت جلوی مازراتی خود را با جلو پنجره جدیدتزئین نموده و آن را با سلیقه شخصی خود سازگار کنید.

جلو پنجره که برای مدلهای مختلف بصورتهای گوناگونی طراحی شده و برای سلیقه های مختلف عرضه می شود، می تواند حالت اسپرت یا جنبه زیبائی ظاهری اتومبیل شما را افزایش دهد. سبک های مختلفی از جلو پنجره عرضه می شود که توسط نمایندگی شما قابل نصب است.