محافظ های کناری – قسمت زیر دستگیره


کیت حفاظتی قسمت های کناری و زیر دستگیره برای حفاظت قسمت هائی که در معرض صدمه احتمالی می باشند، ساخته شده است از قشر اورتان تشکیل می شوند که شکل داده شده است و بمرور زمان زرد نمی شود و لایه ای از چسب قابل زدودن آن را پوشانیده است. این پوشش را با یک محصول دارای پایه آبی بکار می برند و در زمان برداشتن آن هیچگونه چسبی در سطح باقی نمی گذارد. پوشش محافظتی 100% شفاف است و رنگ بدنه را تغییر نمی دهد.