مازراتي كلاسيك : اسناد و مدارك تاريخي


Maserati Classiche logo

محتویات: تاریخ تولید، نام کارخانه در زمان تولید این خودرو، مدل، شماره شاسی، نوع موتور، تعداد سیلندر، میزان جابجائی موتور، شماره موتور، نوع بدنه. این اسناد و مدارک به زبان ایتالیائی یا انگلیسی در دسترس می باشند.

 
 
ویژگی های فنی و زیبائی شناختی خودرو
اسناد و مدارک رسمی یا غیر رسمی و دستنوشته
محتویات: تاریخ تولید، نام کارخانه در زمان تولید این خودرو، مدل، شماره شاسی، تاریخ سفارش، تاریخ تحویل، نمایندگی، اولین مالک خودرو( در صورتی که در دسترس باشد)، منطقه تحویل. این اسناد و مدارک به زبان ایتالیائی یا انگلیسی در دسترس می باشند.
 
گواهی مبدا
محتویات : تاریخ تولید، نام کارخانه در زمان تولید این خودرو، مدل، شماره شاسی، نوع موتور، تعداد سیلندر، میزان جابجائی موتور، شماره موتور، نوع بدنه. اين اسناد و مدارک نیز به زبان انگلیسی یا ایتالیائی در دسترس قرار دارند.
تذکر: گواهی مبداء یک سند رسمی به امضای نماینده قانونی ( مجاز ) مازراتی است.
 
نسخه های مصدق اسناد تاریخی اصیل
نسخه های واقعاً قدیمی
بسته به میزان دسترسی به اسناد در آرشیو تاریخی مازراتی، نسخه های راستین اسناد اصیل از قبیل برگه های داده های فنی خودرو، برگه داده های تست نهائی، صورتجلسه تحویل، سفارش داخلی و غیره توسط مازراتی کلاسیک عرضه می شوند.
 
جهت اطلاع از امکان دریافت اسناد از دپارتمان مازراتی کلاسیک و قیمت های آنها، مستقیماً با آدرس زیر تماس بگیرید maserati.classiche@maserati.com