گارانتي و کمک های جاده ای


مازراتی ايران و شركت آرتا تاك موتور، برای هر خودرو جدید یک گارانتي محدود چهار ساله و یا 50.000 مایلی قابل واگذاری ارائه می دهد

مازراتی ايران همچنین در طول دوره گارانتي تمام خودروهای جدید که درايران و از شركت آرتا تاك موتور خريداري شده باشد رفته باشند، کمک های کنار جاده ای ارائه می دهد

در موارد لزوم حمل خودرو تا نزدیکترین نمایندگی مازراتی انجام می گیرد و در صورتی که نیازی به تعمیر شبانه در چارچوب گارانتي وجود داشته باشد، هزینه محدودی نیز از طریق این طرح تادیه خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر در مورد گارانتي محدود خودروهای جدید مازراتی و طرح کمک های جاده ای مازراتی با نمایندگی مجاز اصلی مازراتی در کشور خود تماس برقرار نمائید