دوره های رانندگی مستر مازراتی


دوره های رانندگی مستر مازراتی در مسیر ویژه مازراتی در پارما ایتالیا برگزار می شوند و رانندگان حرفه ای در اینجا به عنوان مربی، تکنیک های رانندگی ایمن و موثر را آموزش می دهند.

در دوره های رانندگی مستر مازراتی جهت تدريس فنونی که آنها را از امنیت و عملکرد خوبی در رانندگی برخوردار سازد، از خودروهای مازراتی استفاده می شود. در اینجا، رانندگان سابق رالی به عنوان مربی فعالیت می نمایند و بصورت مداوم بر فعاليت رانندگان نظارت می کنند

این دوره های تخصصی مستر مازراتی، که هم مالکین کنونی خودروهای مازراتی و هم افرادی در حال تبدیل شدن به مالکن آتی هستند اجازه حضور در آنها را دارند، طی پنج سال گذشته شكل گرفته و تکمیل شده اند و آمیزه ای از تئوری آموزش نظری و عمل هستند

دوره ها بمنظور حصول اطمینان از این نکته تدوین شده اند که شرکت کنندگان خواهند توانست با انواع مدلها در یک محیط بسته ایمن بطور کامل رانندگی کنند و این توفیق به یمن تعادلی که بین ساعات رانندگی در مسیر ویژه و جلساتی که به آموزش شرایط اضطراری اختصاص دارند، تحقق یافته است.

برنامه های آموزش در مسیر ویژه رانندگی به 3 طریق ارائه می شوند: همراه با یک مربی درخودرو، همراه با مربی در یک خودرو دیگر، و از طریق دور سنجی. بموازات پیشرفت دوره، سرعت نیز افزایش می یابد. در جلساتی که به کنترل خودرو اختصاص دارند، خودرو بر روی سطوح شبیه سازی شده مختلفی مورد استفاده برنامه قرار می گیرند تا شرایط اضطراری بازسازی شوند ( مثل مانور بیش از اندازه فرمان با بدون کنترل کششی، ترمز گرفتن در شرایط وجود کمترین اصطکاک، و تغییر جهت سریع)

دوره آموزشی در 20 كيلومتری جنوب پارما، ایتالیا برگزار می شود. این مسیری است که رانندگان بهترین قابلیت های خود را در آن به نمایش می گذارند و دارای یک بخش فنی است که مجهز به انواع امکانات ویژه آموزش رانندگی است

جهت ورود به وبسایت بین المللی آموزشگاه رانندگی مستر مازراتی روی قسمت زیر کلیک کنید

ورود به وبسایت بین المللی آموزشگاه رانندگی مستر مازراتی