تودوزی و کارهای چرمی


فرآیند دباغی چرم پولترونا فرا Poitrona Frau

مازراتی بنوبه خود منحصر بفرد می باشد برجستگی و شرایط منحصر بفردی که در انتخاب چرم پولترونا فرا برای فضای داخلی خودرو نیز جلو گر می باشد. چرم پولترونا فرا Pottrona Frau بدلیل کیفیت ، زیبائی و ظرافت نرمی ، قابلیت استفاده و کیفیات بادوام و دیرفرسای آن، شهرت دارد. این ویژگی های رشک برانگیز بدلیل فرآیند پرداختنی که حاصل پیوند هنر صنعتگری و فن آوری روزآمد جهان می باشد، ایجاد شده اند.

پولترونا فرا Potrona Frau دارای آزمایشگاه بسیار مجهزی می باشد که در آنالیز مواد از تخصص و دانش لازم برخوردار است. یکی از زمینه های ویژه مورد توجه به مواد و لوازم تودوزی کابین خودرو می باشد و این آزمایشگاه قابلیت مواد مختلف را برای استفاده در خودرو بر اساس استانداردهای بسیار دقیق تعیین می کند. Pelle Frau پله فرا ، و از موفقعیت این شرکت می باشد. رابطه نزدیک بین پولترونا فرا و بهترین مراکز دباغی چرم در ویچنتسا Vicenza و اطراف آن منجر به ارائه رشته ای از محصولات منحصر بفرد گردیده است.

در فرآیند دباغی جهت آماده سازی چرم 20 مرحله و مواردی پله فرا Pelle Frau از چرم طبیعی خالص تشکیل شده است. این لایه تحت هیچگونه پرداخت مکانیکی قرار نمی گیرد و آنرا طی فرآیند انعطاف از درجه نازل چرم ، پوست ، جدا می کند. چرم را به یک محصول دیر فرسای تبدیل می کند که دارای نرمی بیشتر و تعارف بیشتر در برابر خراش و حرارت است. این چرم سپس از غلطکی عبور می کند که تمام مایع مازاد آنرا دفع می کند. پس از انتخاب چرم ، آنرا در اندازه های مناسب برش می دهند و ضخامت مناسب را ایجاد می کند. سپس چرم را دباغی کرده و آنرا با کروم فرآوردی می کند تا رنگ گیری یکنواختی ایجاد شود. مرحله سیال شامل خیساندن آن در گریس است که قابلیت انعطاف و نرمی آنرا تضمین می کند. پس از دباغی ، مرحله خشک سازی و پرس کردن فرا می رسد که چرم قابل انعطاف می شود. مرحله نهائی ، مرحله پرداخت پایانی می باشد که محصول ، حالت طبیعی خود را از نظر لمس و زیبائی مجدداً باز می یابد.

قبل از تولید، هر نمونه از چرم Pottrona Frau باز آزمایشات دقیقی را طی نماید. این آزمایشات شامل کنترل چرم برای انتخاب آن در کارخانه و آزمایشات فنی بمنظور قضاوت در مورد مقاومت رنگ آن در برابر فرسایش و نور و تغییرات دما و همچنین آزمایشات مربوطه به نرمی آن و متناسب آن با فضای داخل خودرو می باشد. تمام آزمایشات در آزمایشگاه پولسترو نا فرا Potrona Frau که در سال 1970 تاسیس شده است، انجام می گیرند.