موتورها


موتورهای نصب شده بر روی مازراتی کواتروپورت و گران توریسمو توسط پرسنل ماهر و مجرب در مرکز فراری Ferrari در مارانلو Maranello مونتاژ می شوند.

موتورهائی که بر روی مازراتی کوارتوپورت و گران توریسموی جدید نصب می شوند، حاصل همکاری بین مازراتی و فراری می باشند و در مرکز فراری در مارانلو مونتاژ می شوند.

تولید موتورهای جمع و جور و منظم و سبک هشت سیلندر V90 ( به وزن 184 کیلو گرم) در ناحیه مخصوص سوار کردن موتور که محل مونتاژ موتورهای فراری نیز می باشد، انجام می گیرد. این بدان معناست که موتورهای مازراتی از همان کیفیت درخشان فنی که موتورهای فراری از آن بهرور می باشند، برخوردارند ، موتورهای مازراتی دارای گنجایش جابجائی 4244 یا 4691 سی سی و بازده نیروئی بین 400 و 433 اسب بخار می باشند. جهت حصول اطمینان از رعایت بالاترین استانداردها، آنها را بصورت دستی توسط پرسنل آموزش دیده مونتاژ می کنند. این کارکنان قبل از شروع بکار تحت آموزشهای مفصلی قرار می گیرند.

این دوره آموزشی که افراید داخل مجموعه آنرا "پرواز آزمایشی " می نامند، برای اشنا ساختن پرسنل با فرآیند مونتاژ طراحی می شود. آنها در طی این دوره نحوه تشخیص اشکالات و اصول اساسی کارکرد موتور را فرا می گیرند. در پایان دوره گواهی لازم به آنها اعطا می شود و این گواهی ها نشان دهنده آمادگی آنها برای فرآیند تولید واقعی است.

پس از بازگشت به چرخه تولید، فرآیند مربوطه با تهیه یکی از زیر گروهها ( مثل پیستون ها ، چند راهه های جذب هوا یا تهیه سرسیلندرهای تکمیل شده ) آغاز می شود.

زمانی که این زیرگروهها تکمیل شدند، نوبت خط مونتاژ فرا می رسد که اجزا را به همدیگر متصل سازد. در اینجا با موتورهای فراری و مازراتی یک سیکل کاری را بصورت متناوب طی می کنند. این سیکل متشکل از بخشی های کوتاه ( مثل اهرم های پیستون و تنه های سیلندر) و بخش های بلند ( یعنی انجام مونتاژ نهائی ) می باشد.

فرآیند دربر گیرنده یک سری کارهای کنترلی نیز می باشد و این کارهای کنترلی برای حصول اطمینان از کیفیت بسیار بالای محصول نهائی انجام می گیرند. سیستم تولید ترکیبی از کارهای دستی و کارهای دقیق با استفاده از امکانات الکتریکی می باشد.

به برکت وجود یک سیستم تائید میزان سنتی پیچ ، یک سیستم محرکه خاص داده های مربوط به گشتاور آنرا به یک سرور Server مرکزی ارسال می دارد. سپس سرور مقادیر سفت شدگی خودرو را با پارامترهائی که توسط بخش فنی تعیین شده است، مقایسه می کند. ارزش این سیستم در آن است که فرآیند فقط در مواقعی ادامه می یابد که مقادیر مربوط دقیقاً با همدیگر منطبق باشند.کنترل هائی که در اتاق آزمایش ( تست) انجام می گیرند، مستلزم تجزیه و تحلیل یکایک موتورها می باشند. فاز افتتاحی ( اولیه) موتور را در حالت " کشش تحت فشار ترسیم می کند، یعنی زمانی که موتور به سرعت کم کار می کند تا سیستم دنده روغن کاری شده و اجزای مکانیکی تنظیم شود، این موضوع اساس آب بندی تمام اجزای مکانیکی موتور را تشکیل می دهد که طی آن موتور برای حدود بیست دقیقه روی دور 2000، مجدداً برای بیست دقیقه دیگر روی دور 4500 و سپس براس سی دقیقه دیگر روی دور 6000 قرار داده می شود. در پایان این سیکل آزمایش آنرا برای آنالیز منحنی گشتاور ، بررسی اوج قدرت موتور و چک کردن مواد منتشره نهائی روشن می کنند( یک مورد کنترل دیگر در مورد مواد منتشره از موتور وجود دارد که طی آزمایش نهائی اتاق تست انجام می گیرد).

وقتی که نتایج نهائی مشخص شدند، موتور آماده ارسال به مازراتی در مودنا(Modena) می باشد تا بر روی خودرو سوار شود.

 

بعدی: تولید پوسته بدنه