کارخانه مازراتی


مازراتی از مالکیت خودروهای خود دعوت می کند تا ببینند که خودروهای آنها در کجا تولید شده اند.

مالکیت خودروهای مازراتی می توانند با سفری ویژه ( تور) که برای دیدار از قصر مرکزی Viale Ciro Menotti در مودنا، ایتالیا، که بیش از 70 سال محل استقرار این شرکت بوده در نظر گرفته می شود، محل تولید خودروهای خود را مشاهده کنند.

این تورها شامل دیدار از خطوط تولید و کلیه مناطق دیگری می باشد که در آنها برای تولید این خودروهای واقعاً استثنائی از سنت ، هنر و فن پیشرفته و آخرین فن آوریهای جهان استفاده شده است.

دیدارها صرفاً با قرار قبلی صورت می گیرند و می توان آنها را طوری برنامه ریزی کرد که با تحویل خودروی جدید در نمایشگاه زیبای مازراتی که توسط آرشیتکت مشهور بین المللی ران آراد Ran Arad طراحی شده است ، هماهنگ شود. برای برنامه ریزی دیدارها فقط کافس است با نمایندگی مازراتی در کشور خود تماس بگیرید تا ترتیب بازدید شما از کارخانه را بدهد.