Maserati GranTurismo Convertible Sport

گرنکابریو اسپرت


گسترش طیف خودروها با استفاده از مدلهائی چالاک تر و برخوردار از ویژگی های اسپرت بارزتر، فلسفه مارک اختصاصی ما می باشد. گرنکابریو و گرنكابريو اسپرت از نظر اصالت، یکسان می باشند اما جزئیات آنها با یکدیگر متفاوت است و هدف از تولید آنها این است که مشتری بتواند مدلی را که بیشترین همسوئی را با نیاز های وی دارد، انتخاب کنند.
گرنکابریو اسپرت، عامل پیشرفت و تحول عمده ای در تاریخچه مازراتی و بخصوص در طیف خودروهای چهار نفره كروكي را مي باشد. این خودرو با سبک بی نقص خود که آنرا از رقبای خود متمایز می کند، با تمام وجود تداعی کننده قدرت و توانمندی است و در پهنه جاده های پيچ در پيچ، برای کسانی که از رانندگی به سبک اسپرت لذت می برند، امکان یک رانندگی پر تحرک و در عین حال ایمن را فراهم می سازد.

گرنکابریو اسپرت یک خودرو كروكي با مشخصات اسپرت است که هیچکدام از امحدویت های این نوع خودرو را ندارد. اين خودرو به شما اجازه مي دهد كه از تجربه رانندگي با سقف باز لذت ببريد، تجربه اي اسپرت كه هميشه جز اجزاي تجربه رانندگي با مازراتي بوده است.