فن آوری مازراتی گرنتوریزمو


The Maserati GranTurismo’s engine, transmission, chassis and suspension

فن آوری – از موتور تا سیستم تعلیق خودروهای گرنتوریزمو همگی بر اساس فن آوری پیچیده ای ساخته شده اند که حاصل تجربیات ما در مسیرهای مسابقه و آزمونهای بسیار در جاده ها می باشد.