قسمت داخلی


قسمت های داخلی خودرو- قسمت های داخلی گران توریسمو که برای آسایش و راحتی چهار سرنشین طراحی شده اند، از چرم Poltrone Frau و حاشیه ها و تزئینات چوبی زیبا و خیال انگیز پوشانیده شده و فضائی مجلل را برای سرنشینان ایجاد می کنند. در اینجا مهارت و فن آوری در هم می آمیزند تا سیستم هدایت مبتنی بر هارد درایو و سیستم پخش موسیقی را ایجاد می کند.

 

> بعدی : فن آوری