طراحی مازراتی گرنتوریزمو- کابینی برای چهار سرنشین در محاصره زیبائی


وپه زیبای تفریحی که توازن بین زیبائی و حالت تهاجمي را به نمایش می گذارد. مازراتی گرنتوريزمو را از هر جهتی که نگاه کنید، بیانگر جنب و جوش دینامیک و مزيتهاي خودروهای اسپرت می باشد.

مازراتی گرنتوريزمو را از هر جهتی که نگاه کنید، بیانگر جنب و جوش دینامیک و مزيتهاي خودروهای اسپرت می باشد. جلو پنجره بزرگ بیضوئی، بدنه ای که همچون جامه ای شکیل و زیبا، سفت و محکم بر روی قاب شاسی خودرو گستره شده است تا عقب امتداد یافته است، همگی نشانگر ویژگی های فوق می باشند. در این خودرو، حالت اسپرت و فضای راحتی که برای چهار سرنشین طراحی شده است توازن و تعادل را به نمایش می گذارد. این ظاهر ظریف، با استحکام و توازن در اجزا، آمیزه ای از احساسات مبتنی بر تحسین را بر می انگیزد. ویژگی های جلو پنجره معقر مازراتی گرنتوريزمو با خطوط عمودی و آرم مثلثی کروم در وسط آن، اصالت ویژه این خودرو خانواده مازراتی را به رخ می کشد. چراغهای جلو، شیب ویژه سپر جلو را از نمود ویژه کوپه های مازراتی برخوردار می سازد که یکی از خصوصیات بارز این خودرو ها در طی سالیان طولانی بوده است. در فاصله بین گلگیرهای جلو، کاپوت مخصوص سنتی این نوع خودرو با شکل V خود یکی از اجزائی است که خود را به رخ تمام اجزا و هیئت کلی خودرو می کشد. خطوط خودرو بگونه ای طراحی شده اند که نگاه آدمی به صورتی سیال و روان بر روی کلیه خم ها و انحناها می دوزد و بر زیبائی خیره کننده قسمت های جلو و عقب خودرو متوقف میگردد.

نوع بیضوی آرم مازراتی ( که به Saetta مهارت دارد) روی ستونهای عقب خودنمائی می کند. این زیبائی در مجموعه چراغهای عقب و یا مثلثی که چراغهای LED را در بر می گیرد، به اوج خود می رسد.

این روند موزون حاصل طراحی خودرو بصورت یک قطعه منسجم با استفاده از نبوغ Pininfarina می باشد. در داخل طرح V می توان داشبورد را در زیر ساعت maserati مشاهده کرد. در اینجا طراحی صندلی بگونه ای است که فضای داخلی و قسمت های بیرونی را با یکدیگر هماهنگ و همسو می سازد.

گرنتوريزمو از مقوله سبک نیز فراتر رفته و وارد دنیای زیبائی های نادر می گردد.
 

بعدی : قسمت داخلی