کشف راههائی برای تبدیل مازراتی گرنتوريزموی شما به یک خودروی منطبق با سلیقه های شخصی تان


منحصر به فرد بودن : تولید محدود، هماهنگ با بکارگیری سلیقه های شخصی بصورتی نا محدود

در ارتباط با گرنتوريزمو Gran Turismo، مازراتی یک برنامه هماهنگی با سلایق شخصی را ارائه می دهد که شباهتی با هیچکدام از برنامه های دیگر در سطح جهان ندارد. این برنامه با این هدف تدوین شده که مشتری بتواند خودروئی منطبق با سلیقه ها و خواسته های خود داشته باشد. این منحصر بفرد بودن، مایه مباهات و غرور مازراتی است، شرکتی کوچک که توانسته است در مورد یکایک خودروهای تولیدی خود نهایت دقت و توجه را بکارگرفته و مشتری را با طیف وسیعی از رنگها و ظواهر و ظریف کاریهای خودرو مواجه سازد.

گزینه های تقریباً بي شماري كه از نظر انطباق با سلیقه های شخصی وجود دارند، می توانند هرکدام از خودروهای گرنتوریزمو را به یک اتومبیل منحصر بفرد تبدیل نمايند. این خودروها بمنظور خلق نمودن آمیزه ای که رنگ و بوئی از شخصیت و سلیقه مشتری در آن دیده می شود، بصورتی هنرمندانه طراحی و تزئین می شوند، مازراتی سالیانه فقط چند هزار خودرو در سطح جهان تولید می کند و با اين وجود میلیونها گزینه را ارائه می دهد و عملاً یکایک خودروهای مازراتی را از شخصیتی منحصر بفرد برخوردار می سازد.

تقریباً هشت میلیون ترکیب رنگ و پرداخت و حاشیه دوزی برای هر کدام از خودروهای گرنتوریزمو وجود دارد ، بنابر این به راحتی می توان مجموعه ای از سبک ها را پدید آورد که براستی منحصر بفرد و شخصی می باشند. گزینه های روی پالت هفده رنگ قسمت بیرونی، نه رنگ چرم، سیزده رنگ تودوزی ( (کوک و دوخت )، پنج رنگ فرش کف خودرو، سه نوع چوب بسیار زیبا و تعیین پنج نوع مایع پرداخت و جلای چوب، دو نوع ماده پرداخت چرخ ها و شش نوع رنگ برای کالیپر ترمز را تشکیل می دهند. این مجموعه بدون تردید می تواند حتی سختگیرترین مشتریان را نیز ارضا نماید.


سيستم و برنامه طراحي خودروي سفارشي

مازراتی یک ابزار استثنائی اینترنتی طراحي و شکل دهی خودرو را ارائه می دهد که کاربران می توانند با استفاده از آن حتی کوچکترین جزئیات گرنتوریزمو را انتخاب و بر اساس سلیقه شخصی خود طراحی و به نمایش گذارند. سیستم طراحي خودرو این فرصت را به مشتری می دهد که ترکیباتی از رنگ، چرخها، چرم، تزئینات حاشیه ای، تودوزی و فرش کف خودرو را ایجاد و بررسی نموده و مراحل مختلف آنها را از داخل و بیرون مشاهده کنند.
سيستم و برامه ي طراحي خودروي سفارشي


کارگاه مازراتی

بازدید کنندگان نمایندگی هاي رسمي مازراتيمی توانند بیشترین کمک کارشناسی را در زمینه طراحی و سفارش خودروئی که در ذهن خود مجسم نموده اند، دریافت نمایند. درست مانند خياطي كه لباسي را براي مشتري خود ساخته، پرو كرده و آماده مي كند.

فروشندگان و نمایندگی های مازراتی با توجه به وجود انواع رنگ های نمونه چرم، فرش کف خودرو، تودوزی، رنگ بدنه خودرو و غیره گزینه های مختلف را ارائه می دهند و مشتریان نیز می توانند رنگهای قسمت های داخلی و بدنه خودرو را تلفیق نموده و مشخص نمایند که ترکیب مواد مختلف با یکدیگر چه نتایچی به بار می آورند. این امر به آنها اجازه می دهد که گزینه های خود را بر روی سیستم طراحي و سفارش خودرو بررسی کنند.