طراحی مازراتی گرنتوریزمو اس - اسپرت و مهاجم


طراحی ممتاز و شاخص گرنتوریزمو اس به خاطر سبک اسپرت آن که منعکس کننده ماهیت واقعی خودرو می باشد، در اولین نگاه قابل تشخیص است.

حاشیه های برجسته در طرفین خودرو، که ایجاد کننده شکل جدیدی هستند، همراه با حاشیه برجسته عقب که با درب صندوق عقب تلفیق شده است، باعث ایجاد یک حالت تهاجمی در این خودرو شده و در عین حال کارآئی آیرودینامیک آنرا افزایش می دهند. حاشیه برجسته جانبی که در تونلی باد تکمیل شده اند، جریان باد را به سمت چراغهای عقب می رانند. حال آنکه برجستگی عقب باعث افزایش نیروی پائین در عقب می شود و در نتیجه تعادل جلو و عقب را تضمین می کند.

سبک اسپرت این خودرو در اثر وجود جلو پنجره و چراغهای بزرگ جلو تقویت می گردد که باعث می شود عقب و جلوی خودرو یک حالت تهاجمی و در عین حال متوازن بخود بگیرد. مازراتی گرنتوریزمو همچنین مجهز به رینگ های هفت پره ای 20 اینچی می باشد که طرح جدیدی با آرم های سرنیزه سه شاخه می باشد.

آرم مثلثی و آرم بیضوی Saetta، که ظاهر مسابقه ای این خودرو را تکمیل می کنند، هم در جلو پنجره و هم در ستونهای عقب نصب شده است. پره های قرمز رنگ آرم مثلثی نیز، رنگ کالیبرهای استاندارد را منعکس می سازد.