رینگ های چرخ مازراتی از آلیاژ آلومینیوم


رینگ های آلومینیومی در اندازه ها و طرحهای مختلف ارائه می شوند.

رینگ های آلومینیومی چرخ مازراتی دارای ظاهر جذاب و چشمگیری می باشند که اتحاد فن آوری و هنر طراحی را بنحو بارزی به نمایش می گذارند.

جریان مبتنی بر نوآوری در حیطه فن آوری این امکان را فراهم ساخته است که ضمن ایجاد ثبات، دوام و قدرت مطلوب در خودرو، وزن نیز کاهش یابد.

بمنظور ارتقاء حالت اسپرت و زیبائی از اندازه و طرحهای مختلف استفاده بعمل آمده است.