کیت تغییر و بازسازی سری خودروهای ام سی اسپرت


کیت سری خودروهای اسپرت Mc که برای تأکید بر ژن و جوهره اسپرت خودروهای مازراتی تولید شده است، برای آندسته از مشتریانی درنظر گرفته شده است که مایل می باشند علاقه و شوق خود نسبت به خودروهای اسپرت با ظاهر دینامیک را نشان دهند. آنان خواهان جدیدترین راهکارهای ارتقاء و افزایش لذت و شور و شعف رانندگی می باشند. مشتریان می توانند گزینه هائی را از کاتالوگ و سری خودروهای اسپرت Mc انتخاب کرده و ویژگی های اسپرت قسمت های داخلی و خارجی خودروهای مازراتی گرنتوریزمو را بنابر سلیقه شخصی خود افزایش دهند.