قالب زیر درب از فیبرکربن


قالب زیر درب مازراتی از فیبرکربن و منطبق با سلیقه های مختلف قالب زیر درب

مازراتی دارای طرح های جذابی است که باعث افزایش زیبائی داخل خودرو و ایجاد اثرات بصری مطلوب می شود.